Анализирайте вашите SEO резултати

Ключът към успеха в Google е умението да измервате и оценявате представянето и развитието на сайта си през времето, да можете да модифицирате усилията си, тестувате новите подходи, както и да повтаряте целия този процес. За тази цел трябва да можете редовно да следите различните измервания относно движението по сайта си.

Наблюдение на трафика на сайта

Това трябва да се прави задължително. Ако не правите редовно проверка и анализ на трафика и статистиката за посещенията по сайта си, ще губите ценна информация относно развитието му. Представете си, че в даден магазин не се следи колко посетители идват, какви стоки най-много ги интересуват, какво копуват, и през кои дни. Подобно ще е положението с вашия сайт ако не следите измерванията по различните му показатели.


Ключът към успеха в Google е умението да измервате и оценявате представянето и развитието на сайта си през времето, да можете да модифицирате усилията си, тестувате новите подходи, както и да повтаряте целия този процес. За тази цел трябва да можете редовно да следите различните измервания относно движението по сайта си.

Наблюдение на трафика на сайта

Това трябва да се прави задължително. Ако не правите редовно проверка и анализ на трафика и статистиката за посещенията по сайта си, ще губите ценна информация относно развитието му. Представете си, че в даден магазин не се следи колко посетители идват, какви стоки най-много ги интересуват, какво копуват, и през кои дни. Подобно ще е положението с вашия сайт ако не следите измерванията по различните му показатели.

Няма да можете да разберте кои промени влияят добре и кои промени имат негативно въздействие върху развитието му. Възползвайте се от безплатните програми за съставяне на статистика за сайтове. Тези програми вървят с пакетите на хостинг компаниите. Лошото е, че често докладите им са трудни за разкодиране. Ако наистина се затруднявате при работата си с тях, потърсете други програми или подобни услуги от друго място където да си набавите по-точни доклади. Има две възможностти – да използвате различна програма log analyzer, която се стартира или от сървъра или от вашия десктоп, или да се регистрирате за извършването на услугата за наблюдение на трафика на сайта си. Двете си имат положителни и отрицателни страни.

Ползването на Log-file Analyzer

Повечето такива качествени програми могат да се инсталират или на сървъра или на вашия десктоп. Ако файловете не са наистина големи, ви препоръчвам второто. Да накарате вашия уеб хост доставчик да инсталира и конфигурира различен Log-file Analyzer, от този който предлага в пакета си, често се оказва доста трудно. Независимо от къде ще се стартира програмата, проверете дали със сигурност refferer option за вашия сайт е включен. Обикновенно по начални настройки е изключен. Ако не, ще е нужно да четете IP адреси за да разберете от къде идва трафика ви. При Log-file Analyzer информацията се отнася за деня, а не за момента, в който я наблюдавате. Най-популярния Log-file Analyzer е Urchin – но той ще ви коства $500, а може би и повече.
Двата безплатни Log-file Analyzers, се доставят от Funnel Web Analyzer и AWStats.

Използването на услуга с актуално отчитане на данните

Услугата е месечна и представлява вкарването на JavaScript код, който служи за проследяване на страниците, които сте избрали за наблюдение. Кода изпраща информация за посетителите и дните на посещение до доставчика на услугата. Тези данни се съхраняват от доставчика. Вие получавате достъп до тях по всяко време. Въпреки това, тук таксата се повишава с увеличението на трафика по сайта ви. За сайтове с висок трафик, цената на услугата става доста голяма. Най-известните доставчици са WebTrends Live и HitBox, които таксуват по $30 месечно сайтовете с нисък трафик.

Webstat.com, таксува само $10 месечно, а IndexTools, ще ви вземе $20 на месец. Както се вижда таксите им са значително по-ниски, а услугите, които предлагат са на ниво.