Линкове

Размяна на линкове и тяхното оптимизиране

Значението на линковете за търсачките

Просто казано - вашия уеб сайт няма да се появи в Google ако нямате поне един линк от друг сайт сочещ към вашето URL. Google няма да индексира страниците ви щом други сайтове не са линкнати към вас.

Обменянето на линкове с други уеб сайтове е мъчен,бавен и доста продължителен процес. Но без да сте свързани към други сайтове, разчитайки само на ключовите си думи, няма да се класирате добре в Google.

Идващите линкове, от другите сайтове, увеличават трафика ви по следния начин:

  • Получавате високо класиране в търсачката и така повече потрабители ви намират лесно и бързо.
  • Получавате по-голяма популярност чрез присъствието си и на други сайтове - силата на този фактор не бива да се подценява.

Това ви предоставя възможността да не разчитате изцяло на Google за да увеличавате трафика си. Трафика по сайта ви се увеличава непрекъснато стига умело да водите своята кампания за реципрочно създаване на линкове.

По какъв начин линковете влияят на алгоритъма на Google

Линковите влияят на тази част от алгоритъма на Google, която определя важността на страницата, което от своя страна зависи главно от Page Rank (PR).Page Rank (PR) съответства на качеството и силата на линковете, които сочат към сайта ви.
Качеството на линковете се определя от ключовите думи, за които също сме публикували полезна информация.

Тук ще ви представя Page Rank(PR) в най-общи линии

PR измерва качеството на входящите линкове към дадена страница, както и относителната им сила. Когато на една уеб страница се създаде линк към друга страница, то първата дава своя вот за втората във вид на PR стойност.
Следователно колкото повече линкове,сочат от чужди сайтове към вашия, толкова по-висок ще е вашия PR.
Броя на тези линкове се нарича още Link Popularity - или линкова разпространеност.

Общо съдържание