Оптимизация – ключови думи

Ключовите думи и тяхната гъстота

До сега стана ясно, че възможно най-важното нещо, което се прави на фронта на оптимизацията,е да се осигурят много думи по страниците на сайта. Но обърнете внимание на следните въпроси относно разполагането на ключовите думи:

  • Колко думи трябва да има на всяка страница?
  • Кои думи към коя страница се отнасят?
  • Къде трябва точно да се поставят?

Ключовите думи и тяхната гъстота

До сега стана ясно, че възможно най-важното нещо, което се прави на фронта на оптимизацията,е да се осигурят много думи по страниците на сайта. Но обърнете внимание на следните въпроси относно разполагането на ключовите думи:

  • Колко думи трябва да има на всяка страница?
  • Кои думи към коя страница се отнасят?
  • Къде трябва точно да се поставят?

Големина на страницата

В идеалния случай, страниците трябва да съдържат от 100 до 250 думи на брой. Оставете страницата си с по-малко от 100 думи и Google и другите търсачки ще я обявят за „лека“, ще намалят вашите точки в своите алгоритми и сайта ви ще се класира лошо.

Eфекта с по-дългите страници е сходен. Ако сложите повече от 250 думи, при всички положения ще е нужно да се „скролва“ надолу по страницата за да се види цялото й съдържание. Повечето посетители няма да имат желанието да го правят.

Разкъсайте материала на няколко страници като добавите подходящата навигация. Така ви се отваря и много допълнително място за реклама!