Размяна на линкове и тяхното оптимизиране

 

Значението на линковете за търсачките

Просто казано – вашия уеб сайт няма да се появи в Google ако нямате поне един линк от друг сайт сочещ към вашето URL. Google няма да индексира страниците ви щом други сайтове не са линкнати към вас.

Обменянето на линкове с други уеб сайтове е мъчен,бавен и доста продължителен процес. Но без да сте свързани към други сайтове, разчитайки само на ключовите си думи, няма да се класирате добре в Google.

Идващите линкове, от другите сайтове, увеличават трафика ви по следния начин:

 • Получавате високо класиране в търсачката и така повече потрабители ви намират лесно и бързо.
 • Получавате по-голяма популярност чрез присъствието си и на други сайтове – силата на този фактор не бива да се подценява.

Това ви предоставя възможността да не разчитате изцяло на Google за да увеличавате трафика си. Трафика по сайта ви се увеличава непрекъснато стига умело да водите своята кампания за реципрочно създаване на линкове.

По какъв начин линковете влияят на алгоритъма на Google

Линковите влияят на тази част от алгоритъма на Google, която определя важността на страницата, което от своя страна зависи главно от Page Rank (PR).Page Rank (PR) съответства на качеството и силата на линковете, които сочат към сайта ви.
Качеството на линковете се определя от ключовите думи, за които също сме публикували полезна информация.

Тук ще ви представя Page Rank(PR) в най-общи линии

PR измерва качеството на входящите линкове към дадена страница, както и относителната им сила. Когато на една уеб страница се създаде линк към друга страница, то първата дава своя вот за втората във вид на PR стойност.
Следователно колкото повече линкове,сочат от чужди сайтове към вашия, толкова по-висок ще е вашия PR.
Броя на тези линкове се нарича още Link Popularity – или линкова разпространеност.

Значението на линковете за търсачките

Просто казано – вашия уеб сайт няма да се появи в Google ако нямате поне един линк от друг сайт сочещ към вашето URL. Google няма да индексира страниците ви щом други сайтове не са линкнати към вас.

Обменянето на линкове с други уеб сайтове е мъчен,бавен и доста продължителен процес. Но без да сте свързани към други сайтове, разчитайки само на ключовите си думи, няма да се класирате добре в Google.

Идващите линкове, от другите сайтове, увеличават трафика ви по следния начин:

 • Получавате високо класиране в търсачката и така повече потрабители ви намират лесно и бързо.
 • Получавате по-голяма популярност чрез присъствието си и на други сайтове – силата на този фактор не бива да се подценява.

Това ви предоставя възможността да не разчитате изцяло на Google за да увеличавате трафика си. Трафика по сайта ви се увеличава непрекъснато стига умело да водите своята кампания за реципрочно създаване на линкове.

По какъв начин линковете влияят на алгоритъма на Google

Линковите влияят на тази част от алгоритъма на Google, която определя важността на страницата, което от своя страна зависи главно от Page Rank (PR).Page Rank (PR) съответства на качеството и силата на линковете, които сочат към сайта ви.
Качеството на линковете се определя от ключовите думи, за които също сме публикували полезна информация.

Тук ще ви представя Page Rank(PR) в най-общи линии

PR измерва качеството на входящите линкове към дадена страница, както и относителната им сила. Когато на една уеб страница се създаде линк към друга страница, то първата дава своя вот за втората във вид на PR стойност.
Следователно колкото повече линкове,сочат от чужди сайтове към вашия, толкова по-висок ще е вашия PR.
Броя на тези линкове се нарича още Link Popularity – или линкова разпространеност.
Стойността на вашия PR намаля от присъствието на други линкове на сайта ви.
Колкото е по-голям броя на линковете по сайта ви, толкова е по-малка силата на линковете, които идват от вън. Както стана ясно, всеки външен линк е вот, чиято сила се разпределя между броя на останалите линкове по страница, към която той сочи. Примерно ако имате 100 линка на страницата си, ще ви е нужен доста висок PR (много на брой сайтове, които да сочат към вашия), за да успеете „управдаете“ присъствието на тези 100 линка.

В какво се състои качеството на един линк

Целта на Google е да дава най-точните и подходящи резултати всеки път когато даден потребител направи запитване.
Google търси и анализира ключовите думи от страниците на сайтовете, които са създали линк, сочещ към вашия сайт.
Прави се проверка на това какво другите сайтове „казват“ за вашия сайт чрез текста към линка, който са създали. Освен това заглавието на тяхната страница за линкове и съдържанието й, са почти толкова важни колкото тези на вашата уеб страница!

Всичко изброено до тук показва, че качеството е толкова важно колкото количиството!

Даже да се снабдите със стотици линкове от други сайтове, ако съдържанието и ключовите думи по тях нямат отношение към темата на вашата страница, PR-а ви няма да се помръдне от началната си стойност. И сайта ви няма да се изкачи по-нагоре в ранглистите.

Ако само количеството беше важно, тогава всеки сайт в мрежата щеше да се свързва до безкрайност с останалите сайтове и целия процес на печелнето на вотове щеше да е безмислен. А и по-този начин се получава едно групиране на информация, което улеснява потребителите в интернет и до известна степен отсява качественото от некачествено съдържание в мрежата.

  Факторите, които определят качеството на линка са следните:

 1. Текста към линка – това е много важен фактор – въпроса е дали той съдържа вашите ключови думи;
 2. Текста към другите линкове -става дума за тези, които се намират на сайта, който сочи към вашата страница;
 3. „Inline“(междуредови) линк – ако линка, който сочи към вашия сайт е част от параграф (заобиколен е от текст), това влияе положително върху крайното класиране.
 4. Заглавието на страницата сочеща към сайта ви – отново е необходимо да съдържа същите или сходни на вашите ключови думи за да е високо качество на линка.

 

Как да си намерим линкове?

Очевидно най-добрия начин да накарате друг сайт да създаде линк към вашия е да се свържите директно със собствениците му. Макар набавянето на линкове да не е толкова сложно, то изисква усилия и съобразителност.
Т.н. „ферми за линкове“, които се създават само за целта да доставят входящи линкове за сайтове, за да се изкачват нагоре в ранглистите, не помагат за популяризирането на сайта ви. Употребата им е опасна!
Ако Google или другите търсачки забележат, че ги използвате може напълно да изхвърлят сайта ви от списъците си. Обикновено собствениците на другите сайтове ще са съгласни да направят линк към вашия сайт, щом е сходен по съдържание и решат, че притежава необходимите качества за да промотира техния собствен сайт.

От къде идват най-добрите входящи линкове?

 1. От сайтовете, които публикуват актуално съдържание, което се отнася тематично към съдържанието на вашия сайт.
 2. Сайтове, които представляват дискусионна арена, т.е . публикуват се коментари по определени въпроси и се дава информация по темите, които интересуват, хората посещаващи сайта.

Как да намерите подходящите сайтове, от които да набавите входящи линкове?

 1. Вземете под внимание сайтовете, които смятате за полезни, забавни и информативни.
 2. Използвайте таксономичните директории за да намерите сайтове във вашата и подобни категории.
 3. Използвайте универсалния синтакс на търсачките и ще откриете цяла вселена от сайтове, които Google и др. оценяват като съвместими с вашия.

Как да поискате линк?

Най-добрия начин да накарате някой да си направи линк към сайта ви е като първо вие създадете линк към неговия! Ако вашите читатели намират съдържанието на сайта, към който сте създали линк за полезно, най-вероятно посетителите на този чужд сайт също ще оценят съдържанието на вашия като такова.
Ако наистина потребителите имат интерес по темите, които излагате, а вие се стараете да правите това качествено, няма начин да не намерите сайтове, които да искат да се свържат с вас.
Но внимавайте! За да не прилича молбата ви за създаване на линк към сайта ви на спам, погрижете се да напишете един изчерпателен мейл съдържащ информация за вас и вашия сайт, за дейността ви и пр. Този мейл използвайте като начин да поискате линк.
Отнесете се сериозно към кампанията за обмен на линкове и ще получите необходимите резултати. Обяснете в мейла си защо според вас съдържанието на вашия сайт би било полезно за читателите на сайта, който искате да се „линкне“ към вас.

Как да намерите е-mail адреси?

Първата стъпка в писането на молба ви, е да намерите адреса на уебмастера, с който искате да се свържете. Претърсването на страниците на сайта, който ви интересува, макар да отнема изество време, върши работа. Когато на сайта има публикувани контакти, но без да е посочен точния е-mail адрес, можете да го намерите от кода на страницата – търсете submission address. Друг начин да издирите адреса е като потърсите в syndication feed. Когато на сайта има RSS или Atom feed, търсете там. За да откриете информация може да ползвате и услугата Whois Internic . Internic нява да ви даде точно адреса за контакти, но ще ви даде регистратора на домейна и адреса на сървъра на домейна. От там ще намерите Whois, който се поддържа от съответния регистратор, и е-mail адреса.

Всичко това отнема доста време.
И ще ви напомним отново – за да си оправдаете времето, което сте изгубили,а и усилията, които сте вложили, задължително подбирайте само сайтове, които се отнасят тематично към вашия.

Мейлите не трябва да са spam

Внимавайте мейлите ви да не наподобяват спам. За целта не изпращайте масови мейли за да не ги засекат и унищожат спам филтъри.
Изберете индивидуалния подход! Персонализирайте всеки е-мейл – нека информацията, която вмъквате да се отнася специфично за сайта, за който пишете молбата. Добре е да предложите оферта за обмен на линкове, но още по-добрия подход е когато вече сте създали линк към сайта, който ви интересува. Ще се изненадате колко често уебмастерите се съгласяват да включат линк на своя сайт, водещ към вашите уеб страници.