Регистрация в директории, DMOZ

 

Регистриране в ODP – Open Directory Project

Поради високата значимост на ODP (Open Directory Project), познат още като DMOZ, включването на сайта ви в листите на тази директория се счита за много добро постижение. ODP снабдява не само Google със своите списъци, но и диреториите на AOL, Lycos, Teoma, AskJeeves, Netscape, AltaVista, Hotbot и редица други по-малки, специализирани директории.

Регистриране в ODP – Open Directory Project

Поради високата значимост на ODP (Open Directory Project), познат още като DMOZ, включването на сайта ви в листите на тази директория се счита за много добро постижение. ODP снабдява не само Google със своите списъци, но и диреториите на AOL, Lycos, Teoma, AskJeeves, Netscape, AltaVista, Hotbot и редица други по-малки, специализирани директории.

Поради тази причина трябва да фокусирате усилията си върху приемането на сайта си в ODP веднага щом той е готов. Може да отнеме месеци преди сайта ви да се покаже в данните на директорията, тъй като тя се редактира от доброволци, които са затрупани с работа.

Стъпки, които трябва да следвате за да се регистрирате в DMOZ:

  1. Посетете тук страницата на DMOZ за добавяне на нов сайт към директорията.
  2. Прочетете упътването за регистрация внимателно – не пропускайте тази стъпка.
  3. Определете една категория, коята считате за най-подходяща, и в която искате да включите сайта си. За да вземете правилното решение, проверете категориите внимателно и не бързайте.
  4. На страницата на категорията, коята сте избрали за своя, кликнете върху add URL и отидете на страницата за регистрация на към тази категория.
  5. В полето Site URL впишете адреса на вашия сайт.
  6. В полето Title of Site включете вашите ключови думи.
  7. В полето Site Description отново включете най-точните ключови думи.

Google използва данните, които сте попълнили в полето Site Description и ги публикува в своите резултати при извършването на търсения от потрабителите. Това значи, че трябва да имате едно добре оформено описание на сайта. В миналото Google използваше tag за да черпи информация за сайтовете, а все още някои търсачки продължават да го правят. За това използвайте този етикет като вкарвате и там вкарвате ключови думи.

ODP редакторът преглежда информацията, която сте подали, и сайта ви. Ако ги одобри, ще регистрира сайта ви два пъти в директорията. Един път ще го добави към категорията, която сами сте си избрали и още веднъж ще го добави към списък със сайтове, които се разпределят по геогравски признак. Т.е. тази втората регистрация ще се извърши за сайта ви ако бизнеса ви има специфично геогравско място където се развива.

Внимавайте!Многократното подаване за регистрация на един и същи сайт към една и съща категория може да доведе до ликвидацията му. Сайта ви трябва да е изчистен и завършен преди да го пуснете за регистрация в ODP.