Директории

Регистрация в директории, DMOZ

Регистриране в ODP - Open Directory Project

Поради високата значимост на ODP (Open Directory Project), познат още като DMOZ, включването на сайта ви в листите на тази директория се счита за много добро постижение. ODP снабдява не само Google със своите списъци, но и диреториите на AOL, Lycos, Teoma, AskJeeves, Netscape, AltaVista, Hotbot и редица други по-малки, специализирани директории.

Общо съдържание